Begeleiding

De dagelijkse praktijk

Uit school komt de leerling bij voorkeur direct naar huiswerkbegeleiding

blok nieuw 2

De groepjes zijn klein en ik ben continue zelf aanwezig als begeleider. Daardoor is er veel rust, structuur en persoonlijke aandacht. Onze studieruimte is ruim, licht en rustig en nodigt uit tot concentratie op het werk. Iedere leerling heeft een eigen tafel om aan te werken.

Ik ondersteun de leerlingen bij het organiseren van het huiswerk: agenda beheren, werk plannen en prioriteiten stellen. Ik leer de leerling vooruit te plannen, zodat hij of zij niet op het laatste moment van alles moet doen. Ook kijk ik hoe de leerling studeert. Welke methode volgt hij of zij om dingen te onthouden, om inzicht te verwerven, of overzicht te krijgen? Zijn er andere manieren die beter werken?

Het leerwerk wordt zonodig overhoord en het maakwerk wordt zonodig gecontroleerd voor de leerling naar huis gaat.

Ik kijk samen met de leerling in Magister of andere volgsystemen van de onderwijsinstelling.

Coaching

Vanzelfsprekend geef ik uitleg en help ik de leerling over dode punten heen. Ik motiveer en stimuleer de leerlingen om vol te houden als het eens tegenzit. De zelfstandigheid van de leerling staat voorop en wordt aangemoedigd, zodat hij of zij na verloop van tijd zonder hulp verder kan. Problemen op de leerweg hebben we snel in de gaten, zodat we ze ook meteen kunnen aanpakken. Ik neem contact op met de ouders over de voortgang als daartoe aanleiding is.

Het gaat mij niet alleen om het huiswerk, maar om de totale ontwikkeling van de leerling. Ik probeer de leerling mee op te vangen als het even wat moeilijker gaat. Ik help oplossingen zoeken bij problemen op school. Ik motiveer de leerlingen en stimuleer ze om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Deeltijdbegeleiding

Het aantal dagen per week varieert tussen 1 en 5 dagen per week. Meestal boeken leerlingen met 3 dagen huiswerkbegeleiding per week uitstekende resultaten.
In die tijd kan over het algemeen het gewone huiswerk goed worden afgewerkt. Groepsprojecten en computeropdrachten kunnen dan op de resterende dagen worden gedaan. Er blijft ook nog tijd over voor sporten en andere activiteiten. Ook dat is immers belangrijk.

Toewerken naar zelfstandigheid

Omdat ik ernaar streef om de leerlingen zelfstandig te laten studeren, is er een flexibel afbouwsysteem.
De leerling begint bijvoorbeeld met 3 dagen en gaat na een bepaalde periode terug naar een lager aantal, een tijdje later naar een nog lager aantal en uiteindelijk is begeleiding misschien helemaal niet meer nodig. Dit vermeerderen en verminderen van aantallen dagen kan per week geregeld worden.

 

 

 

Contact

Vechtensteinlaan 27, 3601 CM Maarssen
06 - 5123 4762
info@huiswerkbegeleidingmaarssen.nl

Vrijblijvend kennismaken

Wilt u graag vrijblijvend kennismaken? Dat kan. Neem contact op via telefoon of e-mail.